ท่อพีวีซี หรือโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC ; Polyvinyl Chloride) เป็นท่อพลาสติกที่เราพบเห็นได้ง่าย และทุกบ้านต้องอยู่แล้ว อย่างเช่นท่อประปา ท่อน้ำกินน้ำใช้ในบ้าน หากเป็นในยุคก่อนนั้นการใช้ท่อสำหรับขนส่งน้ำหรือระบบสุขาภิบาล จะนิยมใช้ท่อเหล็กเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัญหาของการใช้ท่อเหล็กก็คือมักจะทำให้เกิดสนิมได้ง่าย โดยเฉพาะท่อที่ใช้เป็นทางเดินของน้ำ

ปัจจุบันจึงเปลี่ยนมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นสนิม นั่นก็คือท่อ PVC อายุการใช้งานก็ยาวนานกว่าท่อเหล็กหลายเท่า ส่วนอีกคำถามหนึ่งที่หลายๆ ท่านสงสัยก็คือ ท่อพีวีซี ทำไมต้องมีหลายสีด้วย แต่ละสีใช้งานเหมือนกันหรือไม่ เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบในเรื่องนี้กัน

สีของท่อพีวีซี และการใช้งาน

  • ท่อสีฟ้า

เป็นท่อที่ใช้ในการส่งผ่านน้ำดื่ม หรือน้ำประปาตามครัวเรือน จะต้องเป็นท่อสีนี้เท่านั้น เพราะท่อชนิดนี้จะมีการออกแบบมาให้รับแรงดันน้ำได้อย่างเหมาะสม มีมาตรฐาน มอก. ถูกต้อง ขนาดของท่อพีวีซีสีฟ้า ก็มีตั้งแต่ขนาด 0.5 นิว ไปจนถึง 24 นิ้ว สำหรับการเลือกใช้ท่อนั้นจะต้องดูรายละเอียดของท่อที่สามารถรับแรงดันได้ด้วย เช่น PVC 5 คือความดัน 0.5 เมกะพาสคาล เป็นตัวเลขที่ใช้กำหนดคุณภาพของท่อ

  • ท่อสีเหลือง

เป็นท่อที่ใช้ในการร้อยสายไฟเท่านั้น อย่างที่เราเห็นกันตามบ้าน เป็นการผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ท่อร้อยสายที่ทำมาจากโลหะ และมีราคาแพงกว่า การใช้ท่อร้อยสายที่เป็นพีวีซี จะมีจุดเด่นคือไม่ต้องกังวลในเรื่องของสนิม เหมาะกับการใช้งานในร่ม ในส่วนของการกำหนดคุณภาพของท่อพีวีซีสีเหลือง จะใช้ตัวเลข 1, 2 , 3 ในการกำหนดคุณภาพของท่อ โดยท่อประเภท 1 จะมีความหนามากที่สุดตามลำดับ

  • ท่อสีขาว

เป็น ท่อ PVC ที่ผลลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานร้อยสายไฟเช่นเดียวกันท่อสีเหลือง แตกต่างกันตรงที่ท่อสีขาว ยังไม่ได้รับมาตรฐาน มอก. เหมือนกับท่อสีเหลือง จึงไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างนัก อย่างไรก็ตาม ท่อสีขาวก็ยังมีมาตรฐานตัวอื่นอยู่เช่นกัน เช่น มาตรฐาน JIS และมาตรฐาน IEC

สำหรับความแตกต่างทางกายภาพระหว่างท่อสีเหลืองกับท่อสีขาวก็คือ ท่อสีขาวสามารถกันแสง UV ได้เป็นอย่างดี และดัดท่อเย็นได้มากกว่า 90 องศา จึงทำให้ท่อพีวีซีสีขาว มีราคาที่สูงกว่าท่อสีเหลืองมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ท่อ PVC
  • ท่อสีเทา

เป็นท่อที่ใช้ในการส่งผ่านน้ำเหมือนกับท่อสีฟ้า แต่ท่อชนิดนี้จะใช้ในงานเกษตรกรรมเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนที่สีห้าได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐาน มอก. และคุณภาพของท่อก็ต่ำด้วย จึงต้องมีการทำให้มีการประทับตราสีแดงเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นท่อน้ำดื่มน้ำใช้ภายในบ้าน

ด้วยเหตุนี้เอง การเลือกท่อ PVC จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้ ไม่ควรจะเอาท่ออีกประเภทหนึ่งมาใช้แทนประหนึ่ง จะทำให้งานออกมามี่คุณภาพเท่าที่ควร หากเป็นท่อสำหรับเป็นทางเดินน้ำ ก็เป็นท่อสีฟ้าอย่างเดียว จึงจะทำให้คุณภาพของน้ำไม่เปลี่ยน หากคุณเข้าใจความแตกต่างเช่นนี้แล้ว การเลือกซื้อท่อก็จะไม่เกิดความผิดพลาดแน่นอน