ปัจจุบันการเลือกขนส่ง นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ มาก โดยเฉพาะการเลือกขนส่งเองก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกรถบรรทุกสินค้าเองก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกันวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกรถบรรทุกสินค้าอย่างไรให้มั่นใจว่าส่งของถึงที่หมายแน่นอน

รถบรรทุกต้องไม่เก่าเกินไป

            รถบรรทุกสินค้าที่เราเลือกจะใช้บริการนั้นต้องไม่เก่าจนเกินไป ไม่มีฝุ่น ดูและทำความสะอาดพร้อม เพื่อที่สินค้าเราจะได้รับความปลอดภัยมากที่สุด และ มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราจะไม่มีปัญหา หรือ เสียหาย เพราะรถบรรทุกสินค้าทีเก่าเกินไป

สภาพภายในต้องผ่าน

            ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่าง ห้องเครื่อง หรือ เครื่องยนต์เองทุกอย่งาจะต้องได้รับการตรวจเช็คจากศูนย์ที่คอยตรวจเช็คให้บริการในส่วนนี้เพื่อที่เราจะได้ใช้บริการได้อย่างมั่นใจว่ารถบรรทุกสินค้าที่เราเลือกนั้นจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นตามาทีหลังที่จะทำให้สินค้าของเราเสียหาย

รถบรรทุกสินค้า

ลมยางต้องพร้อม

            ลมยางของรถบรรทุกสินค้า ก็สำคัญด้วยเช่นกัน เพราะรถบรรทุกสินค้ามีน้ำหนักที่มาก หากว่าลมยางไม่พร้อม การขับไปในระยะททางที่ใกลอาจจะทำให้เกิดอันตรายเอาดังนั้นก่อนจะออกให้บริการ นั้นจะต้องมีการเช็คลมยางก่อนออกเสมอเพ่อความมั่นใจในการวิ่งระยะใกล

คนขับต้องไม่มีโรคประจำตัว

            สุดท้ายเราต้องสอบถามกับบริษัทขนส่งว่าทางคนขับที่จะมาขับรถบรรทุกสินค้าที่เราต้องการใช้บริการนั้นมีโรคประจำตัวหรือไม่  เพราะถ้าหากมีโรคประจำตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย เช่น โรคหัวใจ ที่อาจจะกำเริบ ดังนั้นในเรื่องการขับรถทางใกล หรือ รถบรรทุกสินค้า ควรเลือกคนที่ไม่มีโรคประจำตัวจะดีกว่านะครับ

                ดังนั้นหากเราจะเลือกรถรถบรรทุกสินค้าทั้งทีเลือกที่คุณภาพและความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับ เพราะถ้าหากเกิดปัญหามาแล้วจะลำบากทั้งบริษัทขนส่ง และ ตัวเรา เลือกรถบรรทุกสินค้าที่ดูแล้วมั่นใจว่าไปส่งถึงที่หมายให้เราได้อย่างแน่นอนจะดีกว่านะครับ