hr

วิธีหาบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสม เข้ามาร่วมทำงาน

บุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ เพราะมันคือความคุ้มค่าของค่าจ้างที่จ้างไป ทำให้การคัดเลือกบุคลากรต้องมีขั้นตอนหลายอย่าง ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศหาคนทำงานการเช็คประวัติหรือเรซูเม่ รวมไปถึงขั้นตอนในการสัมภาษณ์ ซึ่งจะต้องทำให้ครบถ้วนที่สุด จึงจจะได้บุคลากรที่ตรงกับงานแต่ละตำแหน่ง เพราะถ้าหากขั้นตอนไม่ดีพอ ทางองค์กรก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในการประกาศหาบุคลากรใหม่ แถมยังตต้องทำขั้นตอนทุกอย่างใหม่หมด เรียกว่าเสียทั้งเวลาและต้นทุนเพิ่ม ดังนั้นในการประกาศหาบุคลากรเข้ามาทำงาน ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าให้รอบคอบก่อน ขั้นตอนในการเฟ้นหาบุคลากรให้ได้ตามต้องการ 1.จัดทำรายละเอียดให้ครบถ้วน ขั้นแรกก็คือการจัดทำประกาศให้น่าสนใจ มีรายละเอียดต่างๆ ที่ครบถ้วน ที่คิดว่าคนสมัครงานเขาน่าจะต้องการรู้ข้อมูลเหล่านี้ โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาในการหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสมบัติของผู้สมัคร สวัสดิการ ตำแหน่งที่ต้องขององค์กร และรายละเอียดของงานที่สำคัญอย่างย่อ […]

Read More →